Projects

55

Grand Opening

22 March 2018

สวัสดีชาว Saturday School! จากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราที่ทุ่มเทให้กับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นครูอาสา…

สวัสดีชาว Saturday School! จากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราที่ทุ่มเทให้กับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นครูอาสา บุคคลทั่วไป หรือทีมงานเบื้องหลังในการผลักดันและสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ในวันนี้ ความสำเร็จและความก้าวหน้าของ Saturday School...

ข่าวประชาสัมพันธ์คะ!!! ถึงเวลาสตาร์ทอัพในสายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีไอเดีย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ…

ข่าวประชาสัมพันธ์คะ!!! ถึงเวลาสตาร์ทอัพในสายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีไอเดีย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ธุรกิจที่อยากขับเคลื่อนร่วมกับบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด มหาชน ส่งรายละเอียดเพื่อร่วมโครงการ Hackathon และ Accelerator พร้อมโอกาสรับเงินลงทุนจากกองทุนของ Tipco...

ประกาศ!!! ข่าวดีสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา ในวันที่ 11 12 13 กรกฎาคม ทาง Siam Innovation District จะมีการจัดอบรมการใช้เครื่อง…

ประกาศ!!! ข่าวดีสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา ในวันที่ 11 12 13 กรกฎาคม ทาง Siam Innovation District จะมีการจัดอบรมการใช้เครื่อง 3D Printer ในเวลา 10.00 - 16.00 น. สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่า...