Projects

55

Events @SID

43

เริ่มแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ Stem Robotics ซึ่งวันนี้มีน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกมาเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก…

เริ่มแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ Stem Robotics ซึ่งวันนี้มีน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกมาเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

#sid #stemrobotics #talentbuilding

อ่านต่อ

Previous

Next