Projects

55

Events @SID

55

Our Futures 2030

งานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม
Siam Innovation District

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Our Futures 2030

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต
22-25 มีนาคม 2561
สยามสแควร์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อนาคต กับงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District) ภายใต้คอนเซปต์ Our Futures 2030 ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมสร้างอนาคต

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราข้ามเวลาไปอยู่ในยุค 2030 ยุคที่การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพลิกโฉมคาดไม่ถึง พร้อมพบกับการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดและร่วมลงมือทำเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทย พร้อมชมตลาดนัดนวัตกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Our Futures 2030