Projects

55

Events @SID

55

วันนี้ Siam Innovation District ได้รับเกียรติต้อนรับอธิการบดีจาก National University of Singapore โดยวัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่าง…

วันนี้ Siam Innovation District ได้รับเกียรติต้อนรับอธิการบดีจาก National University of Singapore โดยวัตถุประสงค์หลักในการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 มหาลัย เพื่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมในอนาคต

#sid #outreach

อ่านต่อ

Previous

Next