Projects

55

Events @SID

43

CU Innovation Hub ได้จัดโครงการ Startup Clinic เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอแผนงานต่อผู้ลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ…

CU Innovation Hub ได้จัดโครงการ Startup Clinic เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอแผนงานต่อผู้ลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ซึ่งภายในโครงการจะพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ Startup ที่พร้อมจะมาเป็้นที่ปรึกษาและตอบทุกปัญหา

สำหรับงานจะขึ้น ณ CU Innovation Hub ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำหรับผู้สนที่สนใจ จะต้องกรอกรายละเอียดการขอเข้าร่วมโครงการที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRGlq7wrcI7YqiLbytwwqGrh5T76Hm2Yuu9mA-X5FTIp_l0g/viewform?usp=sf_link

โดยในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 13 และ 27 มิถุนายน ในเวลา 14.00 – 18.00 น. งานนี้รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับ

อ่านต่อ

Previous

Next