Projects

55

Grand Opening

22 March 2018

กิจกรรมดีๆสำหรับใครที่มีไอเดียและอยากทำให้เกิดขึ้นจริง ต้องห้ามพลาดงานนี้ แล้วมาเจอกันนะครับ ^^ CU Innovation…

กิจกรรมดีๆสำหรับใครที่มีไอเดียและอยากทำให้เกิดขึ้นจริง ต้องห้ามพลาดงานนี้ แล้วมาเจอกันนะครับ ^^

อ่านบน Facebook

Previous

Next