Projects

55

Events @SID

55

ประกาศ!!! ข่าวดีสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา ในวันที่ 11 12 13 กรกฎาคม ทาง Siam Innovation District จะมีการจัดอบรมการใช้เครื่อง…

ประกาศ!!! ข่าวดีสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา ในวันที่ 11 12 13 กรกฎาคม ทาง Siam Innovation District จะมีการจัดอบรมการใช้เครื่อง 3D Printer ในเวลา 10.00 – 16.00 น. สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่า

อ่านต่อ

Previous

Next