Projects

55

Events @SID

55

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง สำหรับ The Pitch by TTSA ! . กิจกรรม Networking ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน…

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง สำหรับ The Pitch by TTSA !
.
กิจกรรม Networking ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีโอกาส “Pitch” ไอเดียของตัวเอง 😎
.
เตรียมไอเดียของคุณมาให้พร้อม
แล้วมาเจอกันที่ “The Pitch”
.
.
.
ที่คุณจะมีเวลา 2 นาทีในการนำเสนอไอเดีย
ไอเดียอะไร?
เริ่มต้นไปแค่ไหนแล้ว?
กำลังมองหาทีมอยู่หรือเปล่า?
.
เพื่อรับฟัง feedback จริง 😮
ว่าคุณควรจะหยุด หรือ ไปต่อ !?!
.
.
.
ปิดท้ายด้วย กิจกรรม Networking เพื่อให้คุณพบปะคนใหม่ๆ เพราะใครบางคนในงาน อาจเป็น Co-Founder ของคุณก็เป็นได้!
.
.
.
**เพราะเราอยากให้ทุกคนได้ Pitch งานนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดน้า**
.
.
.
ลงทะเบียนได้เลยที่
https://www.eventpop.me/e/4075
.
.
.
Location: Siam Innovation District (SID) : Floor 3

Date: 7 September 2018

Time: 18.30 – 21.30

อ่านบน Facebook

Previous

Next